Uitverkocht!!  Sold Out!!
Wil je op de reservelijst, stuur een mail naar soc-venlo@oce.com

De Sport- en Ontspannings Commissie (SOC) heeft een aantal kaarten gereserveerd voor de Cirque du Soleil  show “Toruk”. De show is in Ahoy in Rotterdam. De voorstelling is zondag 14 oktober aanvangstijd 17.00 uur. for English, down on this page.

 • Deelname is mogelijk voor actieve medewerk(st)ers, uitzend- en inhuurkrachten van Océ (PPP, OIP PS Venlo en EMEA Venlo) met partner en inwonende kinderen of 1 introducé.
 •  De aanbieding is voor een 1e rang entreekaart incl. busreis en reserveringskosten (de entreekaarten worden in de bus uitgedeeld).
 • Prijs voor kinderen t/m 13 jaar € 63,50 | Prijs vanaf 14 jaar € 79,50
 • We hebben een beperkt aantal kaarten kunnen reserveren tot vrijdag 29 juni 12.00 uur.
 • Om je aan te melden vul het formulier volledig en juist in: Inschrijfformulier Cirque du Soleil
 • Annuleren is na 29 juni 12.00 uur niet toegestaan ivm aangegane verplichtingen door de Sport & Ontspannings Commissie
 • Het deelname bedrag wordt in week 27 ingehouden
 • Bij te weinig deelname wordt de activiteit geannuleerd
 • Heb je vragen? Stuur een mail naar: soc-venlo@oce.com

Programma:

 • 12.00 uur vertrek vanaf parkeerplaats hoofdgebouw 2S
 • 14.30 uur aankomst Ahoy in Rotterdam
 • 14.30 – 16.45 uur vrije tijd
 • 17.00 uur aanvang voorstelling
 • 19.30 uur einde voorstelling
 • 20.00 uur vertrek naar Venlo
 • 22.30 uur aankomst Océ Technologies B.V.

Wij wensen jullie veel plezier

Frans Relouw & Loes Aerdts

“Uitdrukkelijk zij vermeld dat deelname aan de activiteiten van de SOC altijd geschiedt voor eigen risico. Anders gezegd: Océ zal op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor het geval u tijdens deelname aan de SOC activiteiten schade lijdt”

English

The Sports and Recreation Commission (SOC) has reserved 50 cards for the show Cirque du Soleil “Toruk” in Ahoy in Rotterdam on Sunday October 14th , start 5.00 p.m.

 • Registration is possible for active – and temporary employees from Océ (PPP, OIP PS Venlo and EMEA Venlo) with partner and children or 1 introducé.
 • The offer is for a 1st grade ticket incl. bus travel and booking fees (you will receive the tickets on the bus).
 • Price for children up to 13 years € 63.50 | Price from 14 years € 79.50
 • We have a limited number of reservations until friday 29th of June 12.00 hours.
 • Registration is possible until June 29th , Registration Form  (Forms that are not filled in completely cannot not be processed.
 • Cancellation is not allowed after the June 29th  2018, related to commitments by the SOC (Sport & Ontspannings Commissie)
 • If there is not enough interest, the activity will be cancelled
 • If you have any questions, send an e-mail to: soc-venlo@oce.com

Program:

 •  at noon departure from Océ car park headbuilding 2S
 • 2.30 p.m. arrival Ahoy in Rotterdam
 • 2.30 – 4.45 p.m free time
 • 5.00 p.m. start of performance
 • 7.30 p.m. end of performance
 • 8.00 p.m. departure to Venlo
 • 10.30 p.m. arrival at Océ Technologies B.V.

We wish you a nice performance

Frans Relouw & Loes Aerdts

“Explicitly it is stated that participation in the activities of the SOC is always at your own risk. In other words; Océ will not accept any liability in case you suffer injury while taking part in the SOC activities.”