– See English text below (brief summary) –

(Gecanceld!) Dropping: een gouwe ouwe in een nieuw jasje!

Op 21 september organiseert de SOC een dropping nieuwe stijl voor jullie!

Wat houdt dat in?

  • Startpunt is 3R
  • Van daaruit wordt je met een bus naar het beginpunt van de tocht gebracht
  • Dan wandel je terug naar 3R (ongeveer 10 km) en onderweg wordt gezorgd voor entertainment J
  • Een maal terug bij 3R kun je, tegen gereduceerd tarief, een hapje en een drankje kopen voor de inwendige mens.  Koffie, thee  en ranja wordt gratis aangeboden.

Begintijd: 14.00 uur
Eindtijd: ongeveer 18.30 uur.

Kosten: € 2,50 per deelnemer

Deelname is voor alle medewerkers van Océ-Technologies B.V., Canon RSHQ Venlo, gepensioneerden, stagiairs, uitzend- en inhuurkrachten en hun kinderen.

Je doet aan deze tocht mee in teamverband. Je kunt je met een team (bestaande uit minimaal 4 en maximaal 6 personen) inschrijven. Je kunt je ook individueel inschrijven en dan word je bij een team ingedeeld.

Doe gezellig mee! Je kunt je inschrijven tot en met vrijdag 13 september 2019 via deze link.

Dit evenement kan alleen doorgaan bij voldoende deelnemers.

“Uitdrukkelijk zij vermeldt dat deelname aan de activiteiten van de SOC altijd geschiedt voor eigen risico. Anders gezegd:Océ zal op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor het geval u tijdens deelname aan de SOC activiteiten schade lijdt.”

(Cancelled!)Dropping: a golden oldie in a new jacket!

On the 21st of September the SOC organizes a new style dropping for you!

What does that mean?

– Starting point is 3R

– From there you will be taken by bus to the starting point of the tour.

– Then you walk back to 3R (about 10 km) and along the way entertainment is provided

– Once back at 3R, you can buy a snack and a drink at a reduced rate.  Coffee, tea and Ranja are offered free of charge.

Start time: 14.00 hrs.

End time: about 18.30 hours.

Costs: € 2,50 per participant.

Participation is for all active employees of Océ-Technologies, and Canon RSHQ Venlo, retired employees, interns and temporary employees, with their children.

You are participating in this trip as a team. You can register with a team (consisting of a minimum of 4 and a maximum of 6 people). You can also register individually and then you will be assigned to a team.

Join in! You can register until Friday 13 September 2019 via this link.

This event can only take place if there are enough participants.

“Explicitly it is stated that participation in the activities of the SOC is always at your own risk. In other words; Océ will not accept any liability in case you suffer injury while taking part in the SOC activities.”