Kerstshoppen Londen 7-9 december Christmas Shopping London (vol/sold out)

Om het jubileumjaar van de SOC geweldig af te sluiten, organiseert de SOC dit jaar een kerst shopping tour naar Londen!
(English version below on page)

Hieronder het programma, tijden zijn onder voorbehoud, exacte tijden worden enkele dagen voor vertrek gecommuniceerd aan de deelnemers.

Programma vrijdag 7 december

 • 23:15 uur vertrek vanaf de parkeerplaats bij het hoofdgebouw 2S van Océ, St. Urbanusweg

Programma zaterdag 8 december

 • 04:15 uur – Aankomst Calais, Ferry Terminal, inchecken: hierbij dient bus te worden verlaten
 • 06:30 uur – Afvaart Calais naar Dover
 • 07:00 uur – Aankomst Dover (Engelse tijd) en verder naar Londen
 • 09:00 uur – Aankomst Londen: waarschijnlijk bij O2 Arena (Millenium Dome)
 • 09:30 uur – Vrije tijd in Londen voor iedereen. Verder vervoer binnen de stad (bijvoorbeeld metro) is voor eigen rekening
 • 21:15 uur – Vertrek Londen terug naar Dover vanaf de plek waar we aangekomen zijn.
 • 23:45 uur – Geplande aankomst Dover, Ferry-Terminal, inchecken: hierbij dient bus te worden verlaten

Programma zondag 9 december

 • 01:00 uur – Afvaart Dover naar Calais
 • 03:30 uur – Geplande aankomst Calais (Nederlandse tijd)
 • 07:45 uur – Geplande aankomst in Venlo

Voorwaarden:

 • Aanbieding geldt voor actieve medewerk(st)ers, uitzend- en inhuurkrachten (van Océ Technologies BV en  EMEA Venlo), gepensioneerden, hun partner  en maximaal 3 inwonende kinderen vanaf 12 jaar of 1 introducé.
 • De Sport- en Ontspannings Commissie biedt deze dagtocht aan voor maar € 37,50 p.p. Prijs is inclusief busreis en ferry overtocht. Vervoer in Londen is voor eigen rekening.
 • Na aanmelding ontvang je een ontvangstbevestiging. Bij geen ontvangstbevestiging stuur een mail naar soc-venlo@oce.com. Stuur deze mail voor 1 November, na deze datum vervalt ieder recht op deelname.
 • Bij onvoldoende aanmeldingen vindt de reis niet plaats. Er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, hierbij geldt volgorde van aanmelden.
 • Na 31 oktober 2018 is annuleren niet meer mogelijk.
 • Kosten worden door eenmalige machtiging afgeschreven in week 48.
 • Aanmelden is mogelijk tot en met 31 oktober 2018
 • Ivm de bootreis (en douane), dienen bij aanmelden de exacte namen zoals vermeld op paspoort / identiteitsbewijs van alle deelnemers te worden aangegeven.
 • Aanmelden kan via de volgende link:  Aanmelden Kerstshoppen Londen

Vragen? stuur een mail naar soc-venlo@oce.com

“Uitdrukkelijk zij vermeldt dat deelname aan de activiteiten van de SOC altijd geschiedt voor eigen risico. Anders gezegd:Océ zal op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor het geval u tijdens deelname aan de SOC activiteiten schade lijdt.”

To finalize the anniversary year of the SOC with a great activity, the SOC organizes a Christmas shopping tour to London! (Sold-out)
Please find below more information on the schedule; times are estimations, exact times will be communicated to participants a few days before departure.

Schedule Friday December 7th

 • 23:15 hour –  departure Venlo, Headquarters Océ, St. Urbanusweg.

 Schedule Saturday December 8th

 • 04:15 hour – Arrival Calais, Ferry Terminal, check-in: we need to exit the bus for this
 • 06:30 hour – Departure boat Calais to Dover
 • 07:00 hour – Arrival Dover (english time) and travel to London
 • 09:00 hour – Arrival London: probably at O2 Arena (Millenium Dome)
 • 09:30 hour – Free program for everyone. Travel within London (e.g. metro) on own expense
 • 21:15 hour – Departure London back to Dover
 • 23:45 hour – Planned arrival Dover, Ferry-Terminal, check-in: we need to exit the bus for this

Schedule Sunday December 9th

 • 01:00 hour – departure boat Dover to Calais
 • 03:30 hour – expected arrival Calais (Dutch time)
 • 07:45 uur – expected arrival at Océ.

Conditions:

 • Offer for active (own and temporary) Océ and Canon employees (PPP, OIP PS Venlo and EMEA Venlo) in Venlo and retirees (incl. partner/or one guest, max 3 resident children at age of 12 or older)
 • The SOC of Océ offers this day trip for € 37,50 per person including transport.Transport within London is not included and at own expense
 • After registration you will receive a confirmation by e-mail. In case you haven’t received this, please send an e-mal to  soc-venlo@oce.com. Send this mail before November 1th. Afterwards it will not be possible to participate.
 • In case of insufficient registrations the trip will be canceled. There is only a limited amount of places available, order of registration is leading for seat distribution.
 • After October 31th cancellation of registration is not possible.

Sign up:

 • You can register on next link: registration form
 • The cost for participation is done via an automatic withdraw from your bank account in week 48
 • Sign up possible till October 31th 2018
 • Because of the boat crossing (customs),when registration for this event, we need to know the exact names of all participants (as indicated on the travel document).

Questions? send a mail to: soc-venlo@oce.com

“Explicitly it is stated that participation in the activities of the SOC is always at your own risk. In other words; Océ will not accept any liability in case you suffer injury while taking part in the SOC activities.”