29 september: bezoek het Limburgs museum 

Vanuit de sponsorovereenkomst tussen Océ en het Limburgs museum  kun je het Limburgs Museum

te Venlo gratis bezoeken, dit is mogelijk voor  Océ en Canon RSHQ Venlo medewerkers, inhuurkrachten, uitzendkrachten, hun partner en inwonende kinderen of 1 introducé.

Neem uw Océ pasjes s.v.p. mee als legitimatie.

Aanmelden kan tot en met donderdag 20 september, voor aanmelden klik op:

 Limburgs museum

Programma :

13.30 – 14.00 uur : ontvangst met koffie en thee in het Museumcafé

14.00 – 15.00 uur : filmprogramma

15.00 – 16.00 uur : diverse rondleidingen door het hele museum in groepen van maximaal 25 personen

16.00 – 17.00 uur : zelfstandig bezoek aan het museum, museumwinkel en / of Museumcafé.

29 september: Visit the Limburgs museum 

Because of the sponsor agreement between Océ and the “Limburgs museum” you can visit free the “Limburgs museum”.

This is possible for Océ and Canon RSHQ Venlo employees, Temporary employees, partner and children or 1 introducé.

Please, take your Océ pass for identification.

The visit will take place on Saturday September 29  from 13.3 till 17 hours.

The main language spoken will be Dutch.

You can register until Thursday September 20, for registration click on:

 Limburgs museum

Program:

13.3 – 14 p.m.: welcome with coffee and tea in the Museumcafé

14    – 15 p.m.: filmprogram

15    – 16 p.m.: various guided tours troughout the museum of up to 25 people (in Dutch)

16    – 17 p.m.: independent visit to the museum, museum shop and/or museum café