14 december kerstmarkt
Dortmund
Christmas Market December 14th

Bezoek een van de grootste en mooiste kerstmarkten van Duitsland! Op 10 pleinen met ongeveer 300 kraampjes vindt men bijna alles wat het hartje in de Adventstijd begeert: kunsthandwerk, kerstdecoratie, buitengewoon speelgoed en nog veel meer.

Programma 14 december

·         11.00 uur vertrek vanaf de parkeerplaats bij het hoofdgebouw van Océ, St. Urbanusweg

·         12.45 uur verwachte aankomsttijd in Dortmund, waarna er voldoende gelegenheid en tijd is om de sfeervolle kerstmarkt in de binnenstad te bezoeken.

·         19.00 uur vertrek naar Venlo.

·         20.45 uur verwachte aankomsttijd bij Océ.

Voorwaarden:

Aanbieding geldt voor actieve medewerk(st)ers, uitzend- en inhuurkrachten van Océ (PPP, OIP PS Venlo en  EMEA Venlo), gepensioneerden, hun partner (of 1 introducé) en inwonende kinderen.
De Sport- en Ontspannings Commissie biedt deze dagtocht aan voor € 8,50 p.p. inclusief busreis.
Na aanmelding ontvang je een ontvangstbevestiging. Bij geen ontvangstbevestiging stuur een mail naar soc-venlo@oce.com . Stuur deze mail voor 7 december, na deze datum vervalt ieder recht op deelname.
Bij onvoldoende aanmeldingen vindt de reis niet plaats..
Na 6 december 2019 is annuleren niet meer mogelijk.
Aanmelden:

·         Aanmelden kan via het inschrijfformulier

·         Kosten worden door eenmalige machtiging afgeschreven in week 50.

·         Aanmelden is mogelijk tot en met 17.00 op 6 december 2019

Vragen? Stuur een email naar:  soc-venlo@oce.com


We invite you to visit one of the largest and most beautiful Christmas markets in Germany! With 300 stands at ten locations, you are sure to find virtually all manner of wonderful and fascinating gifts here during the Advent season, from arts and crafts and decorations to unusual toys and games, and much more besides.

Schedule Saturday, December 14th:

11:00: departure Venlo, Headquarters Océ, St. Urbanusweg.
·         12.45: expected arrival in Dortmund, after which there is plenty of time to visit the Christmas Market in the city centre

·         19.00: departure to Venlo.

·         20.45 expected arrival at Océ.

Conditions:

Offer for active (own and temporary) Océ and Canon employees (PPP, OIP PS Venlo an EMEA Venlo) in Venlo and retirees incl. partner (or 1 guest), own children.
The SOC of Océ offers this day trip for € 8,50 per person including bus transport.
After registration you will receive a confirmation by e-mail. In case you haven’t received this, please send an e-mal to  soc-venlo@oce.com . Send this mail before December 7th afterwards it will not be possible to participate.
In case of insufficient registrations the trip will be canceled.
After December 6th cancellation of registration is not possible.

Sign up:

·         You can register via the registration form

·         The cost for participation is done via an automatic withdraw from your bank account in week 50

·         Sign up possible till 17.00 on December 6th

Questions? Send an email to: soc-venlo@oce.com