9 december kerstmarkt
Münster
Christmas Market December 9th

Opgave niet meer mogelijk
Registration not possible anymore

Dit jaar gaan we met de SOC op zaterdag 9 december naar de kerstmarkt van Münster (Duitsland). Wat een geweldige kerstmarkt is de kerstmarkt van Münster. Niet voor niks dat deze kerstmarkt zo populair is onder Nederlanders. Vooral de sfeer van de kerstmarkt is erg bijzonder en lekker origineel. Elk jaar trekt deze kerstmarkt ongeveer 1 miljoen bezoekers.

Programma 9 december

 • 11:00 uur vertrek vanaf de parkeerplaats bij het hoofdgebouw van Océ, St. Urbanusweg
 • 13.00 uur verwachte aankomsttijd in Münster, waarna er voldoende gelegenheid en tijd is om de sfeervolle kerstmarkt in de binnenstad te bezoeken.
 • 18.30 uur vertrek vanaf de busparkeerplaats naar Venlo.
 • 20.30 uur verwachte aankomsttijd bij Océ.

Voorwaarden:

 • Aanbieding geldt voor actieve medewerk(st)ers, uitzend- en inhuurkrachten van Océ (PPP, OIP PS Venlo en EMEA Venlo), gepensioneerden, hun partner (of 1 introducé) en inwonende kinderen.
 • De Sport- en Ontspannings Commissie biedt deze dagtocht aan voor € 8,50 p.p. inclusief busreis.
 • Na aanmelding ontvang je een ontvangstbevestiging. Bij geen ontvangstbevestiging stuur een mail naar soc-venlo@oce.com. Stuur deze mail voor 24 November, na deze datum vervalt ieder recht op deelname.
 • Bij onvoldoende aanmeldingen vindt de reis niet plaats.
 • Na 24 november is annuleren niet meer mogelijk.

Aanmelden:

 • Kosten worden door eenmalige machtiging afgeschreven in week 48.
 • Aanmelden is mogelijk tot en met 24 november 2017

Vragen? Stuur een email naar: soc-venlo@oce.com

“Uitdrukkelijk zij vermeldt dat deelname aan de activiteiten van de SOC altijd geschiedt voor eigen risico. Anders gezegd:Océ zal op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor het geval u tijdens deelname aan de SOC activiteiten schade lijdt.”

—————————–

Please join us for a visit to the wonderful Christmas Market in Münster (Germany), which is very popular amongst Dutch people. Ever year about 1 million people visit this Christmas market.

Schedule Saturday, December 9th:

 • 11:00: departure Venlo, Headquarters Océ, St. Urbanusweg.
 • 13.00: expected arrival in Münster, after which there is plenty of time to visit the Christmas Market in the city centre.
 • 18.30: departure from bus parking place to Venlo.
 • 20.30: expected arrival at Océ.

Conditions:

 • Offer for active (own and temporary) Océ and Canon employees (PPP, OIP PS Venlo an EMEA Venlo) in Venlo and retirees (incl. partner, children and max. one guest)
 • The SOC of Océ offers this day trip for € 8,50 per person including transport.
 • After registration you will receive a confirmation by e-mail. In case you haven’t received this, please send an e-mal to soc-venlo@oce.com . Send this mail before November 24th afterwards it will not be possible to participate.
 • In case of insufficient registrations the trip will be canceled.
 • After November 24th cancellation of registration is not possible.

Sign up:

 • The cost for participation is done via an automatic withdraw from your bank account in week 48.
 • Sign up possible till November 24th

Questions? Send an email to: soc-venlo@oce.com

“Explicitly it is stated that participation in the activities of the SOC is always at your own risk. In other words; Océ will not accept any liability in case you suffer injury while taking part in the SOC activities.”