SOC Open 2019 25 Juni / June 25th

SOC Open 2019 Golftoernooi | Golf tournament
– See English text below (brief summary) –

Ook dit jaar organiseren we wederom een golftoernooi. Op 25 juni 2019 wordt het SOC Open 2019 georganiseerd. Dit jaar bezoeken we golfbaan de Berckt in Baarlo  (http://golfclubdeberckt.nl).

Het programma is:

  • 17.00 ontvangst met soep, broodjes
  • 18.00 start golftoernooi (9 holes)/clinic
  • +/- 20.30 prijsuitreiking met een hapje en (consumpties voor eigen rekening).
  • +/- 21.00 einde

De kosten bedragen € 22,- p.p. dit is inclusief soep, 2 consumpties en een borrelhapje.
(Leden van de Berckt hoeven geen Green Fee te betalen: graag even een mail aan soc-venlo@oce.com, dan wordt het juiste bedrag verrekend)

Wie mogen er deelnemen?

Actieve medewerk(st)ers, uitzend- en inhuurkrachten van Océ (PPP, OIP PS Venlo en  EMEA Venlo) met partner of 1 introducé. Deelnemers aan het golftoernooi moeten in het bezit zijn van een Gvb, dit geldt niet voor deelenemers aan de clinic.

Wil je ook deelnemen aan het toernooi?

Meld je nu aan voor deze gezellige namiddag via het digitale aanmeldingsformulier

Schrijf je snel in, dit kan tot en met 14 juni. Kostenloos afmelden kan tot en met 14 juni daarna niet meer! De inhouding vindt plaats in week 25.

Let op, dit evenement vindt alleen plaats bij voldoende deelnemers.

In geval van dieetwensen, graag even contact opnemen via soc-venlo@oce.com.

“Uitdrukkelijk zij vermeldt dat deelname aan de activiteiten van de SOC altijd geschiedt voor eigen risico. Anders gezegd:Océ zal op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor het geval u tijdens deelname aan de SOC activiteiten schade lijdt.”


Golf tournament

This year we will organize again a golf tournament. On June 25 2019, the SOC Open 2019 is organized. This year we visit golf course de Berckt in Baarlo  (http://golfclubdeberckt.nl).

Program:

  • 17.00 welcome with soup and rolls
  • 18.00 start tournament (9 holes)/clinic
  • +/- 20.30 awards ceremony, with a small bite (drinks at own expense).
  • +/- 21.00 end

The costs for this program are € 22,- pp,-, this includes soup and rolls, 2 drinks and some snack after the tournament.
(Members of de Berckt do not have to pay the Green Fee: please send an e-mail to soc-venlo@oce.com, then we can charge the right amount)

It is possible to register for all active employees, temporary staff from Océ (PPP, OIP PS Venlo and EMEA Venlo) with partner or 1 guest.  To join the tournament you need a valid golf license, this is not the case if you would like to join the clinic.

You can register until June 14. After June 14 free cancellation is not possible due costs.
Into week 25 the deduction will be placed.

Please note, the event will only take place when there are sufficient participants.

Would you like to participate in the tournament?
Register through the registration form.

In case of special diet, please contact us at soc-venlo@oce.com.

“Explicitly it is stated that participation in the activities of the SOC is always at your own risk. In other words; Océ will not accept any liability in case you suffer injury while taking part in the SOC activities.”