<’h4′ class='av-special-heading-tag 0-overwrite 0-Venloop' itemprop="headline" >’Aanmelden

Schrijf je in voor de Venloop via de Sport- en Ontspannings Commissie (SOC). Aanmelden is mogelijk voor actieve- en oud medewerkers, inhuur- en uitzendkrachten van Océ Technologies B.V. en RSHQ Canon EMEA met partner en inwonende huisgenoten. Per persoon is aanmelding toegestaan voor 1 afstand. Aanmelden via de SOC is mogelijk t/m 6 oktober. Middels de SOC kun je je met korting inschrijven voor de afstanden:

Hardloopwedstrijden 10 en 21 km Kosten per persoon: 10 km: 4,50 € | 21 km: 5,75 €
Wandeltochten 20, 30 en 40 km Kosten per persoon: 20 km: 2,50 € | 30 km: 3,00 € |40 km: 3,50 €

Let op: Omdat Océ sponsor is, is inschrijven via de SOC ook nog mogelijk nadat de reguliere inschrijving reeds gesloten is (i.v.m. bereiken aantal deelnemers).

Klik op de link om het aanmeldingsformulier in te vullen:

Aanmeldingsformulier voor code Venloop 2018

Na registratie ontvang je binnen 5 werkdagen een unieke code en een link waarmee je je inschrijving moet bevestigen bij de Venloop.

Voor de andere afstanden kun je je direct op deze website inschrijven:  http://www.venloop.nl/

Aanmelden voor de Vividus Running Academy

Ook is aanmelden voor de Running Academy, informatie Running Academy  weer mogelijk.Normaal kost de Running Academy € 80, als je je via de SOC aanmeld kost het  € 60.  Stuur een e-mail met: jouw naam (en eventueel die van je huisgenoot), adres, afdeling en salarisnummer naar: soc-venlo@oce.com   Vermeld in het onderwerp/subject: ‘Aanmelding Running Academy’.

Formulieren die niet volledig/onjuist of ten onrechte ingevuld zijn worden niet in behandeling genomen (de verplichte invulvelden zijn gemarkeerd met *) Na de inschrijving ontvang je de Venloop code en link via e-mail binnen 5 werkdagen. Mocht je deze niet ontvangen stuur een mail naar :  soc-venlo@oce.com

Registration Venloop 2018

Sign up for the Venloop via the Sports and Activities Committee (SOC). Sign up is possible for active employees, temporary employees of  Océ Technologies B.V. and RSHQ Canon EMEA with partner and  roommates. Per person is sign up for 1 distance allowed. Registration via the SOC is possible till October 6th. Through the SOC you get a discount on the following distances:

Running contests 10 and 21 km Costs per person: 10 km: 4,50 € | 21 km: 5,75 €
Walking tour 20,30 and 40 km Costs per person: 20 km: 2,50 € | 30 km: 3,00 € |40 km: 3,50 €

Attention: Océ is sponsor of the Venloop, subscribe via the SOC is still possible after the regular registration already is closed.

Use next link to fill in the registration form:

Registration form for Code Venloop 2018

After registration you will within 5 workdays receive a unique code and a link with that code you have to finalize your registration at the Venloop.

For the other distances you can sign up immediately on the website:  http://www.venloop.nl/

Registration for the Vividus Running Academy
Also it is possible to sign up for the Running Academy Information Running Academy. Normally the price is € 80. Via the SOC you pay € 60.  Send an e-mail with: your name (if applicable your partner), address, department and salary number to: soc-venlo@oce.com

Fill in the subject line with: ‘Registration Running Academy’

Forms that are not filled out completely will not be processed (mandatory fields are marked with an *). After the registration you will receive the Venloop code and link by email within 5 workdays.  Should you not received it, please contact the SOC: soc-venlo@oce.com

Met sportieve groet, with sporty regards,

SOC Venloop Commissie

Loes Aerdts
Mannie Hermans