Op 23 juni is de Voetbalclinic bij VVV in Stadion de Koel in Venlo voor (klein)kinderen van alle (tijdelijke) medewerkers van Océ-Technologies B.V. en Canon RSHQ Venlo tussen 8 en 14 jaar. Opgeven kan via dit formulier: Formulier aanmelden

Er kunnen maximaal 100 kinderen deelnemen. Je krijgt na inschrijving binnen drie dagen bericht of je 1 van de 100 bent.
Sluitingsdatum van inschrijven is 18 juni 12:00 uur.

Het programma ziet er als volgt uit:

13.00 – 13.10 uur : Welkom en groepsindeling

13.10 – 14.50 uur : Diverse spelvormen/oefeningen in groepen

  • De spelvormen zijn o.a.: 1 partijtje scherpschieten, omschakelspel, 1 tegen 1, kop en keeperspel, voetgolf, reactiespel, kopspel, 2 tegen 2, chipspel, vrij op goal schieten. (hier kunnen nog 1 of 2 vormen in veranderen).

14.50 – 15.00 uur : Gezamenlijke afsluiting met groepsfoto incl. spelers

  • De kids krijgen allemaal een goodiebag van VVV mee naar huis.

Tijdens deze clinic zijn diverse spelers en trainers van VVV aanwezig.


On June 23rd a football clinic takes place at Stadium De Koel in Venlo. This clinic is for (grand)children whose parent is a (temporary) employee of Océ or Canon RSHQ Venlo and is between 8 and 14 years.

You can sign up via this form: Registration Form
End date for registration is on June 18th, 12:00 hour

A maximum of 100 children can participate. You will be notified within three days after registration if you are 1 out of 100.

Programm:

13.00 – 13.10 hrs: Welcome and group classification
13.10 – 14.50 hours: Various game forms / exercises in groups
14.50 – 15.00: Joint closing with group photo incl. Players.

Various players and trainers from VVV are present during this clinic.